Curriculum Professional

Carme Pau Gómez

Mestra i Pedagoga

Colegiada núm. 1845 (COPEC)

Experiència destacada
 • Llicenciada en Magisteri – Especialitat Ciències Socials (Universitat de Barcelona)
 • Llicenciada en Pedagogia – Especialitat Orientació Escolar i Professional (Universitat de Barcelona) | Col·legiada Núm 1845 (COPEC)
 • Mestre en aula Any 1987 – Any 1991
 • Directora Centre Escolar Any 1991 – Any 2000
 • Coordinadora equip psicopedagògic en centres escolars Any 1991 – Any 2009
 • Directora Centre Carme Pau i Julio Altomonte Any 2011 – Any 2023
 • Cofundadora Centre METOT Any 2023
Especialitzada en:
 • Implementació i desenvolupament dels Plans d’Acció Tutorial (Infantil, Primària i Secundària) en diverses escoles, dins i fora de Catalunya
 • Tutories individualitzades d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials
 • Atenció a la Diversitat dins i fora de l’aula: aula SIEI, aula USE
 • Desplegament del currículum atenent a la Diversitat del Centre: objectius, metodologia, avaluació
 • Trastorns de l’aprenentatge, de la conducta i afectius: diagnòstic i intervenció
 • Diagnòstic i intervenció en dislèxia
 • Altes capacitats intel·lectuals en el marc de l’aula
 • L’àmbit socioemocional en nens i nenes amb TDAH
 • Creació i seguiment d’Escoles de Mares i Pares
 • Direcció de Centres
 • Realització de cursos a Equips Directiu i Claustres: Fonamentació Del Caràcter Propi

Contacte Política de Privacitat Política de Galetes Avís Legal

© 2012-2023 Centre Metot. Tots els drets reservats.