Centre Metot ofereix diferents serveis per atendre tota la família

Psicologia infanto-juvenil i adults
Psicopedagogia i reeducacions psicopedagògiques
Orientació i assessorament familiar
Neuropsicologia

Som Especialistes

La Pedagogia té com a principal objectiu ajudar a l’alumn@ a obtenir els millors resultats acadèmics així com esbrinar els millors mètodes per tal d’aconseguir-ho. Així mateix, promovem el desenvolupament integral de l’alumn@, no sols en termes acadèmics sinó també en el seu desenvolupament personal, social i emocional. Per tal d’assolir-ho, potenciem el desenvolupament d’habilitats i competències que li permetin créixer de forma autònoma, crítica i reflexiva dins la societat.

En què et podem ajudar?

– Detectar els problemes d’aprenentatge (diagnosi pedagògica)
– Afrontar les dificultats d’aprenentatge , enteses com els problemes escolars que afecten els processos de l’aprenentatge i desenvolupament (autoestima, motivació, atenció, concentració, raonament, llenguatge)
– Afrontar les dificultats en lectoescriptura (dislèxia, disortografia, disgrafia)
– Acció per a les dificultats en el càlcul (discalcúlia) i la resolució de problemes matemàtics
– Suport en Discapacitats Intel·lectual Límit
– Afrontar el Trastorn per Dèficit d’atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA/H)
– Tècniques per a contrarestar la manca d’esforç o manca d’hàbits de treball
– Afrontar la desorganització o falta de planificació
– Tècniques d’estudi (subratllat, mapes conceptuals, esquemes, planificació de les tasques, gestió del temps, presa d’apunts a classe, memorització, com afrontar un examen)
– Orientació i assessorament familiar per tal d’aconseguir millorar els aspectes abans esmentats
– Coordinació amb el centre escolar per assegurar els millors resultats
– Funcions executives enteses com les activitats mentals complexes necessàries per planificar, organitzar, revisar. En el camp de l’aprenentatge es fa palès a través de:

· Dificultats per començar o acabar una feina
· Dificultat per prioritzar les tasques
· Dificultat per seguir una seqüència d’instruccions
· Problema per canviar l’atenció d’una feina a una altra
· No ser capaç d’administrar el seu temps
· Frustrar-se fàcilment davant una dificultat i no saber demanar ajuda.

L’objectiu de l’atenció psicològica infanto-juvenil consisteix a acompanyar els nens i nenes i els seus familiars en la recerca d’estratègies, tenint en compte les característiques individuals de cada nen/a. A través de l’avaluació i la intervenció psicològica, el nostre objectiu principal és aconseguir un correcte ajustament emocional i social en cada etapa evolutiva de la infància.

En què et podem ajudar?

– Trastorns emocionals i de l’estat de l’ànim: Ansietat i depressió
– Trastorns de conducta
– Trastorns negativista desafiant
– Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
– Trastorn obsessiu compulsiu
– Trastorn de l’Espectre Autista
– Discapacitat intel·lectual
– Encopresi i enuresi
– Gestió de les emocions
– Acompanyament en els processos de separació i divorci
– Baixa autoestima
– Dificultats i relacions socials
– Processos de dol
– Conflictes de relació a l’àmbit familiar.

La teràpia d’adults està destinada per ajudar les persones a bregar amb experiències específiques que han passat o que estan passant en aquest moment a les seves vides.
El principal objectiu consisteix a oferir un espai i temps dedicat a la comprensió del malestar, oferint eines necessàries per aconseguir una millor estabilitat emocional.

En què et podem ajudar?

– Problemes de l’estat d’ànim depressiu
– Ansietat i/o estrès
– Atacs de pànic
– Obsessions i compulsions
– Fòbia social
– Dificultats en relacions socials
– Pors i fòbies
– Baixa autoestima
– Gestió de les emocions
– Dependència emocional
– Conflictes laborals
– Problemes familiars
– Processos de pèrdua i/o dol

Pedagogia

La Pedagogia té com a principal objectiu ajudar a l’alumn@ a obtenir els millors resultats acadèmics així com esbrinar els millors mètodes per tal d’aconseguir-ho. Així mateix, promovem el desenvolupament integral de l’alumn@, no sols en termes acadèmics sinó també en el seu desenvolupament personal, social i emocional. Per tal d’assolir-ho, potenciem el desenvolupament d’habilitats i competències que li permetin créixer de forma autònoma, crítica i reflexiva dins la societat.

En què et podem ajudar?

– Detectar els problemes d’aprenentatge (diagnosi pedagògica)
– Afrontar les dificultats d’aprenentatge , enteses com els problemes escolars que afecten els processos de l’aprenentatge i desenvolupament (autoestima, motivació, atenció, concentració, raonament, llenguatge)
– Afrontar les dificultats en lectoescriptura (dislèxia, disortografia, disgrafia)
– Acció per a les dificultats en el càlcul (discalcúlia) i la resolució de problemes matemàtics
– Suport en Discapacitats Intel·lectual Límit
– Afrontar el Trastorn per Dèficit d’atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA/H)
– Tècniques per a contrarestar la manca d’esforç o manca d’hàbits de treball
– Afrontar la desorganització o falta de planificació
– Tècniques d’estudi (subratllat, mapes conceptuals, esquemes, planificació de les tasques, gestió del temps, presa d’apunts a classe, memorització, com afrontar un examen)
– Orientació i assessorament familiar per tal d’aconseguir millorar els aspectes abans esmentats
– Coordinació amb el centre escolar per assegurar els millors resultats
– Funcions executives enteses com les activitats mentals complexes necessàries per planificar, organitzar, revisar. En el camp de l’aprenentatge es fa palès a través de:

· Dificultats per començar o acabar una feina
· Dificultat per prioritzar les tasques
· Dificultat per seguir una seqüència d’instruccions
· Problema per canviar l’atenció d’una feina a una altra
· No ser capaç d’administrar el seu temps
· Frustrar-se fàcilment davant una dificultat i no saber demanar ajuda.

Psicologia infanto-juvenil

L’objectiu de l’atenció psicològica infanto-juvenil consisteix a acompanyar els nens i nenes i els seus familiars en la recerca d’estratègies, tenint en compte les característiques individuals de cada nen/a. A través de l’avaluació i la intervenció psicològica, el nostre objectiu principal és aconseguir un correcte ajustament emocional i social en cada etapa evolutiva de la infància.

En què et podem ajudar?

– Trastorns emocionals i de l’estat de l’ànim: Ansietat i depressió
– Trastorns de conducta
– Trastorns negativista desafiant
– Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
– Trastorn obsessiu compulsiu
– Trastorn de l’Espectre Autista
– Discapacitat intel·lectual
– Encopresi i enuresi
– Gestió de les emocions
– Acompanyament en els processos de separació i divorci
– Baixa autoestima
– Dificultats i relacions socials
– Processos de dol
– Conflictes de relació a l’àmbit familiar.

Psicologia d'adults

La teràpia d’adults està destinada per ajudar les persones a bregar amb experiències específiques que han passat o que estan passant en aquest moment a les seves vides.
El principal objectiu consisteix a oferir un espai i temps dedicat a la comprensió del malestar, oferint eines necessàries per aconseguir una millor estabilitat emocional.

En què et podem ajudar?

– Problemes de l’estat d’ànim depressiu
– Ansietat i/o estrès
– Atacs de pànic
– Obsessions i compulsions
– Fòbia social
– Dificultats en relacions socials
– Pors i fòbies
– Baixa autoestima
– Gestió de les emocions
– Dependència emocional
– Conflictes laborals
– Problemes familiars
– Processos de pèrdua i/o dol

Contacte

Si t’agradaria saber més sobre el que fem o com et podem ajudar, només has de fer clic al següent botó.
Estarem encantats d’atendre’t.

Contacte Política de Privacitat Política de Galetes Avís Legal

© 2012-2023 Centre Metot. Tots els drets reservats.